Föreningsbidrag

Alla föreningar får:

  • 1000 kronor efter att ha rapporterat in sitt årsmöte i eBas innan sista maj
  • 100 kronor per betalande medlem (baserat på föregående år) efter att ha inrapporterat sitt årsmöte. Detta görs genom att rapportera in i medlemssystemet eBas. Behöver du hjälp att rapportera in din förenings årsmöte, kontakta någon ur distriktsstyrelsen.
  • 250 kronor per arbetsdag som genomförs, maximalt två per år.
  • 100 kronor per aktivitet. Maximalt 40 tillfällen kan redovisas per förening och kalenderår kan utdelas. Vid inrapportering ska datum, aktiviteter och antal närvarande deltagare redovisas.
  • 500 kronor per värvningsaktivitet med uppföljning, maximalt två per termin.

Inrapportering sker:
1 januari – 30 juni: 1 augusti
1 juli – 31 december: 1 februari

6 + 13 =