Föreningsbidrag

Alla föreningar får:

  • 50 kronor per betalande medlem (baserat på föregående år) efter att ha inrapporterat sitt årsmöte. Detta görs genom att rapportera in i medlemssystemet eBas. Behöver du hjälp att rapportera in din förenings årsmöte, kontakta någon ur distriktsstyrelsen.
  • 250 kronor per arbetshelg som genomförs, maximalt två per år.
  • 100 kronor per aktivitet. Maximalt 40 tillfällen kan redovisas per förening och kalenderår kan utdelas. Vid inrapportering ska datum, aktiviteter och antal närvarande deltagare redovisas.
  • 50 kronor för varje studietillfälle som rapporteras in till NBV, maximalt 20 per år. Distriktet ansvarar för att kolla med NBV om hur många studietillfällen som föreningarna har genomfört.
  • 500 kronor per värvningsaktivitet med uppföljning, maximalt två per termin.

Inrapportering sker:
1 januari – 30 juni: 1 augusti
1 juli – 31 december: 1 februari

10 + 2 =